Spotkanie w sprawie pieszych szlaków PTTK

We wtorek 22 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone tematowi szlaków PTTK z obszaru Gminy Pomiechówek. W spotkaniu uczestniczyli: pani Dorota Rybkowska z Nadleśnictwa Jabłonna, pan Robert Banach Leśniczy w Leśnictwie Pomiechówek, pan Rafał Modzelewski z Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz pani Agnieszka Ujazda-Miedza, pani Danuta Bolek i pani Magdalena Zakrzewska-Myć z Urzędu Gminy Pomiechówek. Piesze szlaki turystyczne PTTK na terenie Gminy Pomiechówek cieszą się od lat dużym zainteresowaniem, a okres pandemii pokazał jak duże jest zapotrzebowanie na kontakt z przyrodą. W związku z tym omówiliśmy zasady współpracy, które pozwolą przygotować szlaki do zbliżającego się sezonu letniego.