Wycieczki dla grup po gminie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycjami wycieczek po terenie gminy Pomiechówek dla grup zorganizowanych. Wycieczki będą miały charakter edukacji przyrodniczej lub historycznej oraz będą dostosowane do wieku dzieci, ze względu na długość tras i tematykę. Gmina ma ogromny potencjał od lat dostrzegany i doceniamy przez odwiedzających ją gości. Mamy do dyspozycji szlaki turystyczne, zabytkowe obiekty i piękną przyrodę. Proponowane trasy wycieczek będą uwzględniać również gminne tereny rekreacyjne, gdzie uczestnicy mogą odpocząć, zjeść posiłek, pobawić się. Grupy spoza gminy Pomiechówek poruszają się własnym transportem. Propozycje dla grup do 25 osób. Koszt 40 zł od uczestnika.

Dla szkół z terenu gminy Pomiechówek wycieczki są bezpłatne!

Propozycje wycieczek:

  • Wielka historia w gminie Pomiechówek – wycieczka autokarowa z przewodnikiem, czas trwania ok. 4 godz. – w programie: kościół pw. św. Anny w Pomiechowie, figurka upamiętniająca bitwę napoleońską z 1806 r., cmentarz parafialny, odpoczynek w kompleksie rekreacyjnym nad Wkrą w Pomiechowie, cerkiew w Stanisławowie, Fort III (bez wchodzenia na teren fortu), pomnik św. Anny i ofiar III Fortu, opcjonalnie: cmentarz prawosławny, pomnik poświęcony gen. Felicjanowi Sławojowi Składkowskiemu, cmentarz z I wojny światowej w Kikołach. W czasie wycieczki krótkie omówienie tła historycznego, związanego z odwiedzanymi obiektami.
  • Zachwycająca przyroda 1 wycieczka piesza z przewodnikiem fragmentem niebieskiego szlaku nadwkrzańskiego (omówienie form ochrony przyrody), czas trwania ok. 3 godz., długość trasy ok. 2 km – w programie: tężnia solankowa i krótkie omówienie jej właściwości, przejście przez Park Dolina Wkry z wejściem na Spacer w koronach drzew, wędrówka malowniczym odcinkiem niebieskiego szlaku, piknik na leśnej polania, na „Markowych Górach” z elementami gier i zabaw. 
  • Zachwycająca przyroda 2 wycieczka piesza z przewodnikiem fragmentem niebieskiego szlaku nadwkrzańskiego, czas trwania ok. 4 godz., długość trasy ok. 5 km – w programie: kładka w Kosewku, historia starego młyna, wędrówka odcinkiem niebieskiego szlaku obok Rezerwatu Dolina Wkry (omówienie form ochrony przyrody), piknik na łące w miejscowości Goławice Pierwsze z elementami gier i zabaw. 
  • Zachwycająca przyroda 3 wycieczka piesza z przewodnikiem fragmentem zielonego szlaku krajoznawczego i czarnego szlaku łącznikowego, czas trwania ok. 4 godz., długość trasy ok. 3,5 km – w programie: wędrówka odcinkiem szlaku zielonego przez obszar Natura 2000 „Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej” (omówienie form ochrony przyrody), spotkanie z panią leśnik z Leśnictwa Kolonia, krótkie przejście odcinkiem szlaku czarnego, po drodze spotkanie z leśnym krzyżem.
  • Zachwycająca przyroda 4 – dla zaprawionych piechurów – wycieczka piesza z przewodnikiem fragmentami szlaków żółtego i niebieskiego, czas trwania ok. 5 godz., długość trasy ok. 8 km – w programie: wędrówka odcinkiem szlaku żółtego, postój przy pomniku ofiar katastrofy lotniczej z 1996 r., przejście obok Rezerwatu Pomiechówek (omówienie form ochrony przyrody), piknik na leśnej polanie na „Markowych Górach” z elementami gier i zabaw, wędrówka malowniczym odcinkiem niebieskiego szlaku nadwkrzańskiego.

Poniżej w folderze szczegółowy opis proponowanych tras:

Kontakt (terminy i szczegóły tras):

Wydział Turystyki i Dziedzictwa Lokalnego Urzędu Gminy Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, pokój nr 2

tel. 22 765 27 35

mail: turystyka@pomiechówek.pl