Roczny program warsztatów przyrodniczych „Zwierzęta lasu”