Mali tropiciele

Warsztaty dotyczące rozpoznawania śladów i tropów zwierząt. Dzieci mają okazję dotknąć i zobaczyć ogryzione przez wiewiórki i dzięcioły szyszki, ptasie pióra czy dopasować tropy do zwierząt. Na koniec poszukujemy wspólnie na łące śladów i tropów. Jest to okazja do zobaczenia m.in. odchodów zająców czy tropów saren.