O parku

Park przyrodniczo-edukacyjny Dolina Wkry w Pomiechówku to niezwykłe miejsce na mapie Mazowsza. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest ochrona bioróżnorodności, cennych siedlisk przyrodniczych, edukacja oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych. Największym atutem tego projektu jest wkomponowanie parku w naturalny krajobraz lasów pomiechowskich i doliny Wkry, z całkowitym poszanowaniem wymogów dyrektywy siedliskowej. Nie ma tu mowy o plastiku czy innych tworzywach sztucznych. Wszystko zaprojektowano tak, by przebywający w kompleksie czuli, że obcują z przyrodą w najczystszej postaci. Wśród wielu zaprojektowanych elementów projektu wymienić można chociażby wieżę widokową, z umieszczonymi lornetkami do obserwacji ptaków, łąkę motyli, na którą po pierwsze chcemy „ściągnąć” lokalne motyle, wabiąc je posadzonymi roślinami, które szczególnie lubią, po drugie – stoją trójwymiarowe rzeźby odzwierciedlające motyle w skali 50:1. Znaleźć można też stanowisko edukacyjne obrazujące życie zwierząt kopiących nory, z zaprojektowanym labiryntem, do którego doprowadzą tropy zwierząt, a także pomost widokowy nad nowo powstałą odnogą Wkry. Prawdziwą wisienką na torcie jest możliwość podniebnego spaceru, wśród koron drzew. Na blisko 10 ha zaprojektowano trasy do spacerów, poprowadzone tak, by chronić bogactwo fauny i flory. Zapraszamy na nieziemsko urokliwe spacery!
Po atrakcjach przyrodniczych zachęcamy do odwiedzenia pozostałych ciekawych miejsc w tym kompleksie. Bulwar nad rzeką Wkrą to park kulturalno– rozrywkowy, który został wyposażony w ławki, wiatę, ogródek jordanowski oraz tablice informacyjne będące źródłem wiedzy dla turystów na temat naszej gminy. Ponadto wokół parku ustawiono urządzenia do cross-fit, zwanych „siłownią pod chmurką”. Taka forma ćwiczeń cieszy się dużą popularnością w szczególności wśród mam z małymi dziećmi, kiedy to można wykorzystać czas drzemki dziecka na świeżym powietrzu. Kolejną atrakcją jest park linowy. Wszyscy odważni, zarówno dzieci jak i dorośli, mogą próbować swoich sił przemierzając trasy od najłatwiejszej po średnią, a kończąc na najtrudniejszej. Nad bezpieczeństwem wszystkich chętnych czuwają wyszkoleni instruktorzy. Dodatkową atrakcją jest zjazd tyrolką, który odbywa się bezpośrednio nad powierzchnią rzeki Wkry. Niewątpliwie przejazd po stalowej linie zapewnia dużą dawkę adrenaliny.

Park „Dolina Wkry” w Pomiechówku powstał dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanym przez Gminę Pomiechówek na realizację projektu pt. „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku” w ramach Działania 5.4 „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu było wzmocnienie ochrony bioróżnorodności na terenie lasów pomiechowskich w tym w dolinie rzeki Wkry, ochrona zagrożonych gatunków i ich siedlisk w tym ochrona in-situ, ograniczenie negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego, edukacja przyrodnicza na temat chronionych w projekcie zasobów przyrodniczych oraz promocja lokalnych zasobów przyrodniczych. Projekt realizowany był od 01.12.2015r. do 31.03.2019r. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 9 482 184,39 zł. z czego wnioskowane dofinansowanie to 6 154 920,00 zł.