Prysły zmysły

Warsztaty poznawania lasu zmysłami. Dzieci uczą się uważności i skupienia poprzez zabawy związane ze zmysłem wzroku, słuchu i węchu.