Edukacja w Parku Dolina Wkry

Grupy zainteresowane edukacją przyrodniczą zapraszamy na godzinne spotkania, podczas których przewodnik zapozna uczestników z terenem oraz infrastrukturą Parku, opowiadając o elementach prezentowanego w nim świata przyrody. Zwiedzanie parku proponujemy grupom, które będą w Parku Dolina Wkry po raz pierwszy. Z kolei grupy, które zdecydują się na konkretny temat edukacji, będą miały okazję dowiedzieć się, jak świat przyrody wpływa na nasze codzienne życie, jak ogromną rolę pełni w szeroko pojętej kulturze, jak wiele jest odniesień ze świata przyrody w literaturze, przysłowiach, powiedzeniach. Omówimy to na konkretnych przykładach dotyczących motyli, ptaków i drzew, włączając uczestników w temat poprzez pytania, zagadki, zachęcanie do obserwacji otoczenia. Prezentowane ciekawostki zaskoczą uczestników i pomogą im inaczej spojrzeć na omawiane tematy. Lekcję „Motylem jestem” proponujemy wybierać dla grup młodszych. Informacje dotyczące zapisów znajdują się na plakacie obok.